Siirry sisältöön

Havainnointi ja oivallus myyntityössä

Minulla on ollut mahdollisuus tutustua Kide Science-nimisen yrityksen toimintaan. Kide Science levittää tiedekasvatuksen ilosanomaa maailmalle ja tuo luonnontieteet tiedekerhojen avulla lapsiemme ulottuville. Lapset ovat innostuneesti uteliaita ymmärtämään maailmaa ja esittämään havaintoja. Usein kuulemmekin kysymyksiä” Miksi jää on kylmää”, Miten laiva kelluu” tai ”Mistä lumi tulee”.

Konseptissa tieteen tarkastelu perustuu havainnointiin; kuka tahansa voi tarkastella jotakin ilmiötä ja tehdä siitä omia havaintojaan. Kaikki havainnot noteerataan ja ne ovat yhtä merkityksellisiä. Havaintojen perusteella tehdään päätelmiä ja havaintojen tueksi tuloksia mitataan. Tulokset kommunikoidaan ja tulevien kokeilujen osalta voidaan tehdä ennusteita miten ne toimivat jatkossa.

Pohdiskelin tiedekerhojen näkökulmasta myös myyntityötä ja sen merkitystä businekselle. Busineksessa teemme myös havaintoja markkinoista, kilpailijoista, asiakkaista ja uusista teknologioista. Tutkimme uteliaina uusia mahdollisuuksia laajentaa businesta, hankkia lisää asiakkaita ja kehittää prosesseja uusien teknologioiden avulla. Meidän tulisi yhtälailla kysyä itseltämme ja kumppaneiltamme aika ajoin ”Miksi asiakkaamme ostavat palveluamme?” Mitä lisäpalveluita meidän tulisi kehittää? Miten asiakkaidemme business on kehittynyt?

Meidän olisi hyvä havainnoida toimintaamme ja mitata toimintamme kehittymistä. Kaikista tärkeimmäksi teoksi nimittäisin, että kysyy ympäristöltä busineksen olemassa olon merkitystä. Miksi olemme olemassa? Kenelle teemme tuotteita ja palvelujamme? Miten tuotamme palvelumme? Miksi ostat meiltä?

Olen pyrkinyt itse aina kysymään ja kuuntelemaan ympäristöä, mm. asiakkaita ja työntekijöitä. Kuten tieteen määritelmä kertoo, että tieteen tehtävänä on selittää ympäröivää maailmaa ja sen ilmiöitä. Meidän, jotka toimimme busineksessa, tehtävänä on selittää ja ymmärtää toimintaympäristöämme ja osata tunnustella asiakkaidemme ja työntekijöidemme pulssia. Näistä tunnusteluista voidaan havainnoida erilaisia tunnelmia ja tehdä johtopäätöksiä.

Hyvin havainnoitu, on jo puoliksi tehty, vai miten se meni?

Haluatko, että tulen kysymään? Kuuntelen varmasti.

Pipa Thiel, +358 41 440 3793, pipa@ylarekisteri.fi